Nasza kancelaria prowadzi sprawy oraz udziela porad z zakresu:

1. Prawa cywilnego (prawo własności, umowy, prawo spadkowe, księgi wieczyste, egzekucja sądowa)

2. Prawa karnego (sprawy karne, karno-skarbowe, wykroczenia)

3. Prawa rodzinnego (rozwody, separacja, alimenty, władza rodzicielska, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka)

4. Prawa administracyjnego (sporządzanie pism, udział w postępowaniu)

Reprezentujemy klientów w postępowaniu przygotowawczym w sprawach karnych i karno-skarbowych. Występujemy w charakterze obrońców przed sądami wszystkich instancji oraz sądem penitencjarnym. Sporządzamy wszelkie pisma dotyczące sprawy, w tym  wnioski dowodowe, apelacje i kasacje.

Działamy w charakterze pełnomocników w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i administracyjnego przed sądami wszystkich instancji. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe, w tym apelacje i kasacje.