Wstecz

  • zastępstwo prawne w postępowaniach przed urzędami państwowymi oraz samorządowymi,
  • zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • sporządzanie opinii, odwołań, skarg i udzielanie porad prawnych w zakresie prawa administracyjnego,
  • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych, a zwłaszcza – koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych, w tym poprzez zastępstwo prawne w postępowaniach,
  • sporządzanie odwołań od wydanych decyzji organów administracji, a także reprezentacja w postępowaniu przed organem wyższej instancji oraz przed sądami administracyjnymi,
  • sporządzanie opinii i informacji prawnych w zakresie praw i obowiązków na gruncie prawa administracyjnego,
  • przygotowywanie skarg, wniosków, a także innych pism skierowanych do organów administracji.

Wstecz