Wstecz

 • sprawy o rozwód: bez orzekania o winie i z orzekaniem o winie,
 • separacja małżeństwa,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy o zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
 • sprawy o wyrażenie zgody przez Sąd na zawarcie małżeństwa przez osobę małoletnią,
 • alimenty: ustalenie obowiązku alimentacyjnego, jego obniżenie, podwyższenie lub zniesienie,
 • umowne ustroje majątkowe małżeńskie,
 • przymusowe ustanowienie małżeńskiej rozdzielności majątkowej,
 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej i podział majątku wspólnego małżonków,
 • rozliczenie konkubinatu,
 • przysposobienie dziecka,
 • sprawy o zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka,
 • sprawy o ustalenie ojcostwa albo o zaprzeczenie macierzyństwa,
 • pozbawienie, ograniczenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite,
 • pełna opieka prawna adwokata nad całością zagadnień prawnych i procesowych związanych z rozwodem i podziałem majątku.

Wstecz